2 years ago

làm bằng đại học giá 3 triệu

làm bằng đại học uy tín chất lượng, kinh doanh, các tri thức về quản trị cho doanh nghiệp, các hoạt động quản lý về thị trường và tiền tệ nhiều khi không được dạy một các đầy đủ". read more...